Rechter ontslaat gynaecoloog van rechtsvervolging

DEN BOSCH, 20 DEC. De rechtbank in Den Bosch heeft een voormalige gynaecoloog uit het Elkerliek Ziekenhuis in Helmond ontslagen van rechtsvervolging.

Schuld aan het overlijden van ongeboren kinderen is volgens het wetboek van strafrecht geen misdrijf of overtreding, aldus de rechtbank.

De officier van justitie had eerder ontzetting uit het beroep van vrouwenarts geëist omdat de gynaecoloog schuldig zou zijn aan de dood in november 1992 van een tweeling voor, tijdens of kort na de geboorte in het ziekenhuis in Helmond.

De rechtbank acht bewezen dat de 51-jarige vrouwenarts schuldig is geweest aan het overlijden van één van de twee ongeboren kinderen, maar in het wetboek staat over ongeboren kinderen niets over dood door schuld, alleen over opzettelijke levensberoving en daar is hier geen sprake van. De rechtbank moet de verdachte dus ontslaan van alle rechtsvervolging, aldus het vonnis.

Twee weken geleden noemde ter zitting de raadsman van de gynaecoloog, R. Fibbe, de aanklacht al “innerlijk tegenstrijdig”, onder meer omdat die niet dood door schuld had moeten luiden maar gericht had moeten zijn tegen de levensbeëindiging van een ongeboren kind. In dat geval had volgens de advocaat de beschuldiging moeten luiden het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel aan de zwangere vrouw.

De gynaecoloog weigerde in de avond en nacht van 12 en 13 november 1992 tot twee keer toe naar het ziekenhuis te komen om maatregelen te treffen die het leven van de ongeboren tweeling had kunnen redden. De vrouwenarts maakte deel uit van een maatschap waarin niet of nauwelijks meer werd samengewerkt. De weigering van de arts om in te grijpen moet volgens de rechtbank niet zozeer worden geweten aan een gebrek aan medische professionaliteit, als wel aan zijn onwil om een in zijn ogen zwakke beslissing van zijn collega te corrigeren. De arts vond dat zijn collega die overdag dienst had gehad, al eerder zelf had moeten ingrijpen. Met zijn handelwijze heeft de arts volgens de rechtbank het conflict met zijn collega laten prevaleren boven de medische zorg die hij aan de moeder en de beide ongeboren kinderen verplicht was te geven.