Nike boekt records met resultaten

De Amerikaanse Nike, producent van sportschoenen en -kleding, heeft in het tweede kwartaal van het op 1 juni begonnen boekjaar een recordwinst behaald. Het resultaat kwam uit op 118,2 miljoen dollar, 39 procent meer dan in het tweede kwartaal van het vorige boekjaar. De kwartaalomzet nam toe met 37 procent tot een niet eerder bereikte omvang van 1,44 miljard dollar (2,3 miljard gulden).