Grondbank tuinbouw 'te zwaar instrument'

DEN HAAG, 20 DEC. Minister Van Aartsen (landbouw) trekt vijf miljoen gulden uit voor sociale en economische begeleiding van glastuinbouwers. De sector moet volgens de minister door herstructurering weer gezond worden, zo blijkt uit een brief die Van Aartsen gisteren aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

De glastuinbouw heeft volgens het Landbouw-Economisch Instituut (LEI) het vorig jaar ingezette herstel niet kunnen handhaven. De prijzen van groente en bloemen zijn in 1995 gedaald.

“De Nederlandse tuinbouw maakt een moeilijke periode door”, aldus Van Aartsen, maar volgens hem is er geen sprake van algehele malaise. Van Aartsen zal er met de ministers De Boer (milieu) en Jorritsma (waterstaat) bij de gemeenten op aandringen om de eisen voor milieu-investeringen voor bedrijven die zullen stoppen of worden verplaatst te versoepelen.

De tuinbouwsector is er zelf voorstander van om een grondbank in te stellen. Die bank moet grond opkopen van noodlijdende tuinders en doorverkopen aan bedrijven die willen uitbreiden. Volgens Van Aartsen is er op dit moment “geen behoefte aan zulke zware instrumenten”.