Free Record Shop staakt boekenactie

ROTTERDAM, 20 DEC. Free Record Shop stopt met een actie, waarbij de keten van cd-zaken een aantal boeken tegen een korting van 25 procent verkoopt. De rechtbank in Amsterdam heeft gisteren bepaald dat de keten moet stoppen, nadat de Koninklijke Vereeniging ter bevordering van de belangen des Boekhandels (KVB) daarover een kort geding had aangespannen.

President mr. A. Gisolf oordeelde dat Free Record Shop binnen 24 uur moet stoppen met zijn actie. De winkelketen mag boeken alleen tegen de door de uitgever vastgestelde verkoopprijs aanbieden. Bij overtreding van dit verbod moet de cd-verkoper een dwangsom van 500 gulden per verkocht boek betalen.

Free Record Shop startte vorige week donderdag een actie waarbij het tot het einde van het jaar boeken onder de door de uitgevers vastgestelde minimumprijs wil verkoopt. Het gaat daarbij onder meer om Tsjakkaa!, een boek van Emile Ratelband en twee publikaties van cabaretier Youp van 't Hek.

De door Free Record Shop gewraakte vaste boekenprijs wordt toegelaten door het ministerie van economische zaken, hoewel prijsafspraken binnen een bedrijfstak volgens het Europese recht in principe niet zijn toegestaan. Zo wil minister Wijers (economische zaken) prijsafspraken in de supermarktbranche verbieden. Maar de vaste boekenprijs maakt het voor uitgevers mogelijk door de winsten van veel verkochte boeken ook minder renderende publikaties op de markt te brengen. Dat garandeert volgens de boekenbranche een veelzijdig aanbod. De regels, die alleen gelden voor nieuwere uitgaven, zijn danook bedoeld als bescherming van het cultuurgoed.

Free Record Shop is deze regeling een doorn in het oog. De onderneming wilde met zijn actie een precedent scheppen, waardoor ook anderen onder de minimumprijs zouden kunnen duiken. De kans dat de rechter de actie van de cd-verkoper zou toestaan, leek al op voorhand beperkt. In eerdere uitspraken stelde de rechter de boekenbranche ook in het gelijk. De recentste zaak betrof het Belgisch Boekhuis uit Tilburg, dat onder de minimumprijs wilde verkopen. Deze boekwinkel haalde bij diverse rechters bakzeil. De laatste rechtbank in deze kwestie was in Amsterdam, de plaats waar ook het kort geding tegen Free Record Shop diende.

Commercieel directeur J. da Silva van Free Record Shop noemt het echter positief dat de zaak nog in hoger beroep moet worden behandeld. Dat houdt de mogelijkheid open dat stuntverkopen ooit worden toegestaan.