Foto

Foto: GOUDA - Voor de traditionele kerstmanifestatie Gouda-bij-kaarslicht ging gisteren de straatverlichting uit. Achter de ramen van het laat-gotische stadhuis brandden de kaarsen. (Foto NRC Handelsblad/Rien Zilvold)