Floche-Prigent topman van Franse spoorwegen

PARIJS, 20 DEC. Loïk Le Floch-Prigent wordt de nieuwe president-directeur van de Franse spoorwegen (SNCF). Deze oud-president van Rhône-Poulenc (chemie) en Elf-Aquitaine (olie en chemie) leidt nu het staatsgasbedrijf Gaz de France. Hem werden indertijd nauwe banden met de socialistische president Mitterrand toegeschreven.

De nieuwe topman van de spoorwegen krijgt de zware taak het sociale klimaat èn de bedrijfseconomische resultaten te herstellen binnen een bedrijf dat door de staking van de afgelopen vier weken zwaar aangeslagen is geraakt. Het verlies bedraagt dit jaar naar verwachting 5 miljard gulden. De staking heeft tegen 1 miljard gulden gekost. Het geaccumuleerde tekort van de SNCF is 57 miljard gulden. De vorige president-directeur, Jean Bergougnoux kreeg van de regering de schuld voor het ontbreken van een sociale dialoog. Daardoor kon de sociale crisis groeien waar Frankrijk zich van begint te herstellen.

De benoeming van Le Floch-Prigent wordt gezien als een dubbel signaal. Enerzijds geldt hij als een sociaal voelend manager, die het bijzondere belang van de publieke dienstverlening onderschrijft. Anderzijds is hij een man die, vooral bij Frankrijks grote oliemaatschappij Elf, het commerciële bedrijfsleven kent en in zijn mentaliteit meedraagt. De Franse Rekenkamer stelde in oktober overigens vast dat onder Le Floch-Prigents leiding ongecontroleerde financiële transacties Elf 800 miljoen gulden hebben gekost.

De meest gematigde spoorwegvakbond, aangesloten bij de CFDT, reageerde afwachtend positief. Al vóór de ministerraad vanmorgen tot de benoeming besloot, moest de directie van de SNCF met de bonden onderhandelen over betaling van de gestaakte dagen. Een derde zou als vakantiedagen kunnen worden 'afgeboekt'. De overige twee en een halve week wordt niet betaald en kan met twee dagen tegelijk over de komende maanden worden ingehouden, volgens het voorstel dat de bonden verwerpen.