Extra saneringskosten bedreigen overname automatiseerder Raet

ROTTERDAM, 20 DEC. De voorgenomen overname van automatiseerder Raet door branchegenoten Getronics en Roccade hangt aan een zijden draad. Morgen moeten de aandeelhouders van het kwakkelende Raet beslissen of ze 8 tot 10 miljoen gulden extra saneringskosten voor eigen rekening willen nemen. Doen ze dat niet, dan zien Getronics en Roccade van de overname af.

Dat melden bronnen die nauw betrokken zijn bij de onderhandelingen. De commissarissen van Raet weigerden eerder deze week de extra kosten wegens het saneringsplan te accepteren. Volgens de vakbonden bij Raet is het overleg over een afvloeiïngsregeling afgerond. Bestuurder R. Daamen van de FNV Dienstenbond zegt niet bereid te zijn terug te gaan naar de onderhandelingstafel.

Getronics en Roccade kondigden eerder aan elk 50 procent van de aandelen van Raet over te nemen. Daarmee zou Nederlands grootste automatiseringsbedrijf ontstaan, met circa 2,5 miljard gulden omzet en ongeveer 8000 werknemers. Een boekenonderzoek bij Raet wees vervolgens uit dat het bedrijf in tegenstelling tot eerdere mededelingen op verlies afstevent, mede door zeer slechte resultaten in de divisie Applicaties (RAS). Een drastische sanering van RAS, die 350 van de 510 arbeidsplaatsen kost, is nu door Getronics en Roccade als voorwaarde gesteld om de fusie te laten doorgaan.

Die sanering kost de aandeelhouders van Raet (onder andere Heidemij, Delta Lloyd, Centraal Beheer en enkele investeringsmaatschappijen) vele miljoenen guldens. Dit zou de inkomsten uit de verkoop van hun belang, geschat op zo'n 100 miljoen gulden, nog verder drukken; Getronics en Roccade verlaagden hun bod op Raet al na de teleurstellende uitkomsten van het boekenonderzoek.

Mede om verliezen bij Raet maximaal te kunnen compenseren willen de fusiepartijen per se nog dit jaar een besluit over de transactie nemen. Van eventueel uitstel is volgens betrokkenen geen sprake. “Het is buigen of barsten.” Gaat de fusie niet door, dan resteert Raet volgens ingewijden een sterfhuisconstructie voor RAS en verkoop van de wel levensvatbare onderdelen.

Het sociaal plan waarover vakbonden en Raet-directie afspraken hebben gemaakt voorziet in een om-, her- en bijscholingsprogramma. Getronics en Roccade moeten zich daarbij verplichten zoveel mogelijk overtollig personeel van Raet over te nemen. Personeelsfunctionarissen en bonden vormen een commissie die overtollig personeel zal begeleiden bij het zoeken van een baan elders en bij het opzetten van eigen bedrijfjes. Personeel dat na negen maanden nog geen ander werk heeft gevonden krijgt een aanvulling op de werkloosheidsuitkering.

Een woordvoerder namens Raet, Roccade en Getronics wilde niet ingaan op het dreigende stuklopen van de fusiebesprekingen.