Eurosceptici weer in aanval op Major

LONDEN, 20 DEC. De Britse premier, John Major, heeft gisteren in het parlement een pijnlijke nederlaag geleden, nadat Conservatieve Eurosceptici weigerden de Britse visserijpolitiek in Europa te steunen.

Zeventien Eurosceptici ondertekenden een motie waarin zij aandringen op het verlaten van de gemeenschappelijke visserijpolitiek en het uitroepen van een zone van 320 kilometer in de Britse wateren waar alleen nog door Britse schepen mag worden gevist.

De regering had het parlement gevraagd nota te nemen van voorstellen voor wijziging van de Europese visquota. De Euroscptici hopen dat de Britse regering zich door hun protest bij de onderhandelingen, later deze week in Brussel, harder zal opstellen.

Major werd bij de consultatieve stemming over de vermindering van Britse visquota die in Brussel is voorgesteld, verslagen met 299 tegen 297 stemmen. De stemming toont aan dat de Eurosceptici na de wapenstilstand van de afgelopen maanden hun verzet tegen Major nog niet hebben gestaakt. Afgelopen zomer trad Major na voortdurende aanvallen van de Eurosceptici af, maar werd daarna opnieuw tot partijleider gekozen.

Het verlies van de stemming heeft geen directe consequenties voor Major en is geen reden de verkiezingen die voor 1997 moeten worden gehouden, te vervroegen. Maar het is wel een overwinning voor Labour-leider Tony Blair, die in de opiniepeilingen toch al ver voor ligt op Major. Tijdens een verhit debat probeerde de regering de Eurosceptici te paaien door herinvoering van havenrechten van rond de veertig miljoen gulden en plechtig te beloven dat de Britse belangen in Brussel goed zullen worden verdedigd. “Laat dit huis het signaal geven dat we verenigd zijn in vastbeslotenheid om niet alleen de beste overeenkomst te krijgen in Brussel, maar ook een lange-termijnoplossing te vinden die deze vitale industrie de zekerheid biedt die zij verdient”, zei de Britse minister van landbouw, Michael Forsyth. Het Eurosceptische parlementslid John Wilkinson zei echter dat de gemeenschappelijke landbouwpolitiek “naar de knoppen” is en dat Groot-Brittannië er niet langer deel van moet uitmaken. (Reuter, AP)