Deel pedagogisch onderzoek is matig

UTRECHT, 20 DEC. Zeven van de 41 universitaire onderzoeksprogramma's voor onderwijskunde en pedagogiek zijn van onvoldoende kwaliteit. Tot die conclusie komt een internationale commissie onder leiding van de Nijmeegse hoogleraar dr. A.M.P. Knoers die de onderzoeksprogramma's van zeven universiteiten onderzocht.

De commissie gaf van de overige programma's zestien het oordeel meer dan voldoende, en 17 goed tot zeer goed. Eén programma vond de commissie van 'excellente kwaliteit'. Volgens de commissie publiceren Nederlandse onderzoekers te weinig in Engelstalige tijdschriften. Daardoor dreigen ze de aansluiting met internationale ontwikkelingen in het vakgebied te missen.

De Utrechtse universiteit krijgt van de commissie gemiddeld het laagste cijfer: 2.9 op een schaal van 5 voor kwaliteit. Slechts van één onderzoeksprogramma was volgens de commissie de kwaliteit goed, de andere vier waren voldoende of slecht. Ook bij andere universiteiten loopt het niveau van onderzoek uiteen. Het hoogste gemiddelde cijfer krijgt de Technische Universiteit Twente: 4.1 op een schaal van 5. Na Twente komt de Nijmeegse universiteit; de Vrije Universiteit krijgt de derde plaats.

De laagste cijfers krijgt het onderzoeksprogramma van de Utrechtse hoogleraar J.D. Imelman, over cultuur en onderwijs. Volgens de commissie is het theoretisch kader hiervan onderontwikkeld en niet samenhangend. Het programma sluit daardoor niet aan bij internationale ontwikkelingen. Volgens Imelman heeft de commissie zich met dit oordeel “geblameerd”. “Wij werken vanuit een cultuurfilosofische, Duitse traditie, terwijl de leden van de commissie ons onderzoek subjectief hebben beoordeeld vanuit een Angelsakische, analytisch-filosofische traditie.”

Het onderzoeksprogramma van de Nijmeegse hoogleraar A.W. van Haaften over 'Normativiteit en conceptualisering in ontwikkeling en opvoeding' was naar het oordeel van de commissie 'excellent' van kwaliteit. Volgens de commissie leveren de onderzoekers van dit programma een goede bijdrage aan het internationaal theoretisch debat dankzij veel Engelstalige publikaties.