Burgemeesters dreigen politie met de rechter

ROTTERDAM, 20 DEC. De korpsbeheerders zullen desnoods de rechter inschakelen als de landelijke staking, die de politiebonden op 10 januari willen houden, doorgang vindt.

De voorzitter van de Korpsbeheerdersraad, burgemeester E. d'Hondt van Nijmegen, noemt de politiestaking voor een betere CAO “onaanvaardbaar”. Hij vreest dat de reguliere hulp van de politie aan het publiek erdoor in gevaar komt. “Er kan en mag in de samenleving geen onduidelijkheid bestaan over het optreden van de politie”, aldus d'Hondt gisteren.

Het is de tweede keer in het conflict over de politie-CAO dat de korpsbeheerders dreigen naar de rechter te stappen. Dat deden ze enkele weken geleden ook, toen de acties in hun ogen maatschappelijk onaanvaardbaar zouden worden en de bevolking in gevaar konden brengen. De bonden hebben die vrees toen weggenomen.

De politievakbonden zijn het geheel oneens met d'Hondt. Ze noemen zijn uitspraken zelfs onzinnig. “Mocht het tot een landelijke staking komen, dan is de noodhulp gegarandeerd. De staking gaat niet verder dan de acties die we tot nu toe hebben gevoerd. De korpsbeheerders doen er verstandig aan eerst met ons te praten voordat ze gaan dreigen met de rechter. Want daar liggen we echt niet wakker van”, aldus een woordvoerder van de bonden.

Morgen praten de vakorganisaties van de politie weer met minister Dijkstal (binnenlandse zaken) over de problemen rond de CAO. Vanmiddag zou in Utrecht een landelijke manifestatie worden gehouden, waar volgens de bonden 5.000 politiemensen aanwezig zouden zijn. De voorzitters van de vier politievakbonden gaven in toespraken een historisch overzicht van de problemen en van de “mogelijkheden en de onmogelijkheden” van het advies van de commissie-Albeda, die in het conflict heeft bemiddeld. Ook zouden toekomstige actieplannen worden besproken. Het zogenoemde Dijkstal-tribunaal was van plan een aanklacht in te dienen tegen de CAO-voorstellen van de minister.

De korpsbeheerders noemden de bijeenkomst in Utrecht “nog een aanvaardbaar actiemiddel”.