Brinkman wil stimulering niet-elitaire kunstuitingen

DEN HAAG, 20 DEC. De overheid moet zich bij de stimulering en subsidiëring van het kunstleven meer open stellen voor niet-elitaire cultuur. Dit betoogde L.C. Brinkman, ex-minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, op de afscheidsbijeenkomst van de Raad voor de Kunst, gisteravond in Den Haag.

Volgens Brinkman mag de Raad voor Cultuur, de opvolger van de Raad voor de Kunst, de stem van het volk in culturele zaken niet negeren: “Wee degenen die het kijken van tientallen procenten van onze landgenoten naar Van de Endes RTL 4 of theatervoorstellingen met dédain afdoen!” De Raad moet met kunstenaars en publiek meedenken over nieuwe vormen van contact tussen maatschappij en kunstenwereld. “Terwijl de toneelzalen nog altijd na de tomatentijd niet erg vol lijken, zou men Goede Tijden Slechte Tijden kunnen bekijken als een nog nauwelijks erkende openbare praktijktoneelschool.”

Brinkman is van mening dat de nieuwe Raad moet proberen om een breder publiek te interesseren 'in cultrele ambities van de kunstenwereld', bijvoorbeeld door het inschakelen van televisiecoryfeeën bij 'high culture' evenementen. “Een pact met Endemol hoeft U niet als een pact met de duivel te zien.”

De taken van Raad voor de Kunst, sinds 1947 het belangrijkste adviescollege van de regering op het gebied van de kunsten, zijn overgenomen door de nieuwe Raad voor Cultuur, waarin de Raad voor de Kunst, de Raad voor Cultuurbeheer, de Mediaraad en de Rabin (bibliotheken en informatie) zijn opgegaan.

Dit vloeit voort uit het beleid van het vorige kabinet om drastisch te kappen in het woud van adviesorganen van de regering. Het paarse kabinet heeft vervolgens weerstand geboden aan de druk uit de kunstwereld om de Raad voor Cultuur veel omvangrijker te maken dan werd voorgesteld.

Jan Jessurun, tot half november plaatsvervangend secretaris-generaal op het ministerie van VWS, is benoemd tot voorzitter van de Raad voor Cultuur. Atzo Nicolaï wordt algemeen secretaris, de functie die hij ook bij de Raad voor de Kunst had.