Westen: geen radicale wijzigingen in Rusland

WASHINGTON, 19 DEC. De Amerikaanse regering zegt er in haar eerste reacties op te vertrouwen dat de uitslag van de Russische parlementsverkiezingen de hervormingen en de democratisering in dat land niet in gevaar zal brengen.

Zowel het Witte Huis als het ministerie van buitenlandse zaken trachtte gisteren, nog voor de volledige uitslag bekend was, de ernst van de afwijzing van de hervormingspolitiek te relativeren. “Het machtsevenwicht tussen verschillende soorten partijen zal grofweg gelijk blijven”, aldus Mike McCurry, de woordvoerder van president Clinton. “Het ziet er naar uit dat de nieuwe Doema niet significant zal verschillen van de oude”.

De woordvoerder van buitenlandse zaken, Nick Burns, sloot zich daarbij aan: “Er is gisteren niets gebeurd dat ons aangeeft dat de hervormingen ter discussie worden gesteld”. Maar op basis van anonimiteit erkenden Amerikaanse diplomaten wel dat de uitslag een sterke afwijzing betekent van het beleid van de huidige regering van Rusland. Of het de Amerikaanse politiek ten opzichte van Moskou zal veranderen, is nog moeilijk te zeggen. Washington beseft al geruime tijd dat het niet verstandig is alle kaarten op president Jeltsin en zijn regering te zetten.

Over plannen van Russische communisten voor een referendum over herstel van de Sovjet-Unie, zijn de Verenigde Staten zeker bezorgd, aldus Burns. Alle Amerikanen en Russen die in democratie geloven, moeten zich verzetten tegen gepraat over terugkeer naar de Sovjet-Unie. Tot zover onze correspondent. Enkele andere Westerse landen lieten in hun reacties doorklinken niet te geloven in radicale koerswijzigingen onder invloed van een parlement in nieuwe samenstelling. De Duitse minister van buitenlandse zaken, Klaus kinkel, noemde de opkomst van 65 procent “een belangrijk teken voor de opbouw en consolidatie van de democratie in Rusland”. Hij zei ervan uit te gaan dat “Rusland doorgaat op de weg van hervormingen”. Een woordvoerder van het Franse ministerie van buitenlandse zaken noemde de verkiezingen “het bewijs dat werkelijk pluralisme van nu af aan hand in hand gaat met een democratisch bestaan”.

Voormalige Sovjet-landen, die na hun formele onafhankelijkheid in onzekerheid verkeren over hun realtie met Moskou, gaven soortgelijke verklaringen uit. Een woordvoerder van het ministerie van buitenlandse zaken van de Oekraïne zei weliswaar “veranderingen” te verwachten in de Russische politiek, maar ook dat “de macht van de Doema beperkt is”. Estland, het Baltische land dat de meest gespannen verhoudingen heeft met Rusland, reageerde evenmin nadrukkelijk pessimistische over de uitslag. Eino Tamm, voorzitter van de parlementscommissie voor buitenlands beleid, zei dat de Russische buitenlandse politiek door de president, niet door het parlement wordt gemaakt. (Reuter, AFP, AP)