Verdwenen Van Gogh

Een korte correctie bij artikel over een zoekgeraakte Van Gogh (NRC Handelsblad, 15 december). David Teniers is geen Hollandse meester, maar één van de bekendste Vlaamse schilders uit de 17de eeuw.

    • Hans M. Cramer