Recordaantal luchtpassagiers

Het passagiersvervoer door de lucht zal dit jaar op een record uitkomen. De ICAO (International Civil Aviation Organisation), de Internationale Organisatie voor de Burgerluchtvaart, heeft becijferd dat de luchtvaartmaatschappijen van de 184 aangesloten landen dit jaar op hun lijndiensten ruim 1,25 miljard passagiers vervoeren.

Op binnenlandse vluchten is het aantal 5 procent groter dan vorig jaar, op internationale vluchten is er sprake van een toeneming van 8 procent. Het vrachtvervoer, uitgedrukt in tonkilometers, groeit met 10 procent.