Prijsstijgingen geneesmiddelen zijn verminderd

DEN HAAG, 19 DEC. De kostenstijging van geneesmiddelen is de afgelopen twee jaar sterk verminderd. In 1991 moesten patiënten in totaal nog 55 miljoen gulden voor medicijnen bijbetalen, vorig jaar was dat ruim dertig miljoen gulden.

Dit blijkt uit een onderzoek naar de effectiviteit van het Geneesmiddelen Vergoedingen Systeem (GVS). Minister Borst (volksgezondheid) heeft de resultaten van dat onderzoek gisteren naar de Tweede Kamer gestuurd.

In het GVS, dat in 1991 werd ingevoerd, zijn onderling vergelijkbare geneesmiddelen in groepen ingedeeld. De gemiddelde prijs van de medicijnen is de grens van de vergoeding, die nu nog uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt betaald. De verzekerde moet zelf het verschil bijpassen voor middelen die duurder zijn. Vanaf 1 januari worden de medicijnen betaald uit de Ziekenfondswet.

De geneesmiddelenbranche voerde twee jaar geleden zelf, onder druk van het GVS, een prijsvermindering van vijf procent door. Hiermee voorkwamen de industrie, de groothandel en de apothekers dat het kabinet de limiet wettelijk zou verlagen.

Nieuwe geneesmiddelen worden sinds 1993 niet meer opgenomen in het pakket van middelen die worden vergoed, omdat de middelen volgens Borst tegen steeds hogere prijzen werden geïntroduceerd. Medicijnen die een nieuwe remedie voor ziekten zijn, komen nog wel voor een vergoeding in aanmerking.

Minister Borst heeft aangekondigd een aantal geneesmiddelen uit het vergoedingspakket te halen. Ruim honderd van de ongeveer negenduizend middelen die in Nederland te verkrijgen zijn, komen per 1 februari 1996 niet meer voor een vergoeding in aanmerking. Dat zijn met name oudere middelen waarvoor betere alternatieven aanwezig zijn. Voor iedere ziekte blijven volgens Borst voldoende medicijnen in het pakket.

Minister Borst zal verder aanvullende maatregelen nemen om de kosten van medicijnen structureel terug te dringen. De Wet Geneesmiddelenprijzen, die volgend voorjaar ingevoerd zal worden, zorgt ervoor dat de prijzen van medicijnen drastisch omlaag gaan. In Nederland liggen de prijzen nu gemiddeld twintig procent hoger dan in omringende landen. De Wet Geneesmiddelenprijzen, die daar een einde aan maakt, zal een bezuiniging van zevenhonderd miljoen gulden moeten opleveren.