Plan voor goedkopere metro in Amsterdam

AMSTERDAM, 19 DEC. De uitvoering van de Noord-Zuidlijn van de Amsterdamse metro kan veel goedkoper wanneer hij niet ondergronds maar boven de grond wordt aangelegd. De lijn kan er bovendien al over vijf jaar zijn wanneer het Amsterdamse Gemeente Vervoer Bedrijf de bestaande bovengrondse lijnen gebruikt. Dat zegt het Platform Metro dat gisteren een alternatief plan heeft gepresenteerd voor de Noord-Zuidlijn.

Het Platform pleit voor de aanleg van 'light-rail' waarbij voertuigen kunnen worden ingezet op bestaande tram-, metro- en spoorlijnen. Het is een flexibel systeem waarbij zowel met matige snelheid over straat kan worden gereden als in grote vaart over spoorlijnen en tunnels, aldus het Platform. Met de aanleg is een bedrag gemoeid van 450 miljoen gulden. De plannen van de gemeente om de Noord-Zuidlijn, van Amsterdam-Noord via het centrum naar Amsterdam-Zuid, ondergronds aan te leggen kosten 1,5 miljard gulden. Met de aanleg zou in 1997 moeten worden begonnen.

Volgens M. Bruggeman van het Platform Metro, waarbij 28 organisaties zijn aangesloten, heeft de gemeente nog steeds het nut van ondergrondse tunnelbouw niet aangetoond. “Wij zeggen niet: light-rail is hèt alternatief, maar wij willen de discussie over de Noord-Zuidlijn verbreden. Wij zijn ook zeker niet tegen de lijn, maar nu wordt alleen gepraat over de ondergrondse aanleg.” Wethouder Bakker (verkeer) zegt in een reactie dat de door de gemeente voorgestelde Noord-Zuidlijn ook een 'light-rail' concept is. “Door bovengrondse beperkingen is echter gekozen voor een ondergronds tracé in de binnenstad. Snelheid, stiptheid, verkeersveiligheid en geluidloosheid spelen daarbij een belangrijke rol”, aldus Bakker. De gedachte dat door de aanleg van de lijn tram- en buslijnen worden opgeheven, noemde hij voorbarig. Volgens het Platform kunnen light-rail voertuigen worden gebouwd met een lage vloer over de volle lengte waardoor passagiers snel kunnen in- en uitstappen. Vergeleken met de huidige trams maken deze voertuigen ook nauwelijks lawaai. Op tramroutes die geschikt moeten worden gemaakt voor het nieuwe systeem moeten de sporen iets worden verlegd omdat light-rail voertuigen breder zijn dan de trams. De kosten daarvan worden geraamd op 40 miljoen gulden. “Een fractie van de kosten van aanleg van een tunnel”, aldus het Platform. Uit berekeningen van het Platform blijkt dat dagelijks 640.000 passagiers van de bovengrondse lijn gebruik zullen maken. De gemeente gaat uit van 160.000 passagiers wanneer haar plannen worden gerealiseerd.