Korpschef wil 'extra man' in strafproces

SOEST, 19 DEC. De Utrechtse korpschef J. Wiarda wil een autorisatiemagistraat introduceren in het strafproces. Hij zou toestemming moeten verlenen voor opsporingshandelingen van rechercheurs in de eerste fase van een onderzoek. Ook moet hij de methoden toetsen.