Jongeren die blowen zijn vaker crimineel

VOORBURG, 19 DEC. Jongeren die regelmatig soft drugs gebruiken zeggen bijna twee keer zo vaak als andere jongeren dat ze weleens een delict plegen. Dat blijkt uit het 'Doorlopend Leefsituatie-Onderzoek' van het CBS, waarvoor ruim 2.700 jongeren tussen de 18 en 24 jaar van 1989 tot 1993 zijn ondervraagd.

In totaal zei 27 procent van de ondervraagde jongeren een of meer delicten te hebben gepleegd. Jongeren die in een eenouder- of stiefgezin wonen of hebben gewoond zeiden relatief vaak dat zij weleens iets crimineels doen: respectievelijk 33 en 43 procent. Vergeleken met lager opgeleide jongeren zeggen studerende jongeren aan een hogeschool of met universitaire opleiding dat zij zich meer schuldig maken aan kleine criminaliteit dan lager opgeleide jongeren.

Bij vrouwen heeft het al dan niet getrouwd zijn invloed op crimineel gedrag. Ongehuwd samenwonende vrouwen zeiden vaker dan getrouwde vrouwen dat zij zich schuldig maken aan kleine criminaliteit (30 tegenover 21 procent). Ook jongeren die regelmatig naar de kerk gaan zeggen minder vaak crimineel te zijn. Mannen met een partner zeggen net zo vaak als mannen zonder partner dat zij kleine delicten plegen.

Het CBS ondervroeg de jongeren ook over vrije tijdsbesteding en gezondheid en vroeg of zij tevreden zijn met hun leven. Negentig procent noemde zichzelf een gelukkig mens. Zowel mannen als vrouwen zonder relatie zeggen dat zij minder gelukkig zijn dan gehuwde of samenwonende jongeren. Dertien procent van de vrouwen en zestien procent van de mannen is alleenstaand. Jongeren die ooit in een eenouder- of stiefgezin hebben gewoond of daar nog steeds wonen, zijn vaker ontevreden.

Het uitgaansgedrag van jongeren wordt voor een groot deel bepaald door hun relatie. Gehuwde vrouwen gaan weinig uit, maar gaan wel vaker dan anderen naar de kerk en hebben veel contact met familie en buren. Vrouwen zonder partner gaan het vaakst uit.