Euromunt (2)

Wat is er toch mis met de benaming ECU als Europese munt? ECU is weliswaar een letterwoord, maar wel één met historische associaties met de middeleeuwse écu, of Franse daalder, waarvan het grondwoord (scutum, schild) nog voortleeft in de Oostenrijkse schilling en de Portugese escudo en het symbool (de S van scutum) nog in de escudo (met één vertikale streep) en de Amerikaanse dollar (met twee vertikale strepen).

Bovendien combineert het woord een Engelse afkorting met de Franse historische muntnaam, wat een aardige symbolische overbrugging lijkt, maar doet het gebrek aan Duitse symboliek de naam vermoedelijk geen goed. De naam euro wekt bij mij associaties met nieuwe muntnamen na monetaire hervormingen in landen met tot dan toe chronisch inflatoire economieën. Als het dan toch een naam moet zijn met associaties met de naam Europa, waarom dan niet een naam gekozen als 'minos'? Minos, als Kretenzisch koning vermaard om zijn rechtvaardigheid, was volgens de overlevering zoon van Zeus en Europa.

    • A.J. Da Costa