Ed van Thijn

Oud-burgemeester en oud-minister Ed van Thijn wordt bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. De Wiardi Beckman Stichting, het wetenschappelijk bureau van de PvdA, heeft hem benoemd op de Dr. J.M. Den Uyl-leerstoel als bijzonder hoogleraar in de ontwikkelingen van het democratisch socialisme in relatie tot wetenschap en samenleving. Dit heeft de universiteit maandagavond bekendgemaakt. De Den Uyl-leerstoel werd in 1988 ingesteld met als doel het onderzoek naar en het onderwijs in de historische ontwikkeling van het democratisch socialisme te bevorderen.