Eco(no)logie

PvdA-leider Wim Kok denkt dat in de komende tien jaar het politieke debat zal gaan tussen twee visies: de sociaal-democratische en de liberale (NRC Handelsblad, 12 december). Kok hoopt dit naturlijk. Of dat zal gebeuren is nog maar de vraag. Hij vergeet twee dingen. Ten eerste dat niet duidelijk is wat de sociaal-democratische visie inhoudt. De PvdA is hierover intern verdeeld. Partij-kopstukken als Kok, Vreeman, Rottenberg, Kalma en Van der Ploeg verkondigen verschillende standpunten. Ten tweede vergeet Kok, behalve de christen-democratische visie, ook de ecologische visie. De ecologische stroming in de politiek groeit langzaam. In Duitsland hebben Die Grünen zich reeds een voorname positie verworven. Ook in Nederland zal de groene doorbraak komen.

Steeds meer mensen zien in dat het natuurlijk evenwicht grondig verstoord is. Groene politici krijgen bovendien in toenemende mate steun vanuit de wetenschap. Zo maakte het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) onlangs bekend dat de mens zeer waarschijnlijk de veroorzaker is van het broeikaseffect. De huidige gigantische verstoring van het natuurlijk evenwicht vereist zeer ingrijpende maatregelen. Ecologie moet hogere prioriteit krijgen dan economie! Vrijblijvende, kleurloze uitspraken, als die van Kok over 'evenwicht tussen economie en ecologie', lossen niets op.

    • Drs. Peter Pot
    • Fractievoorzitter de Groenen