Den Haag kan artikel-12 status krijgen

DEN HAAG, 19 DEC. De gemeente Den Haag kan voor dit jaar de artikel 12-status krijgen. Staatssecretaris Van de Vondervoort (binnenlandse zaken) heeft dit vanmorgen aan Den Haag meegedeeld op basis van een ambtelijk advies. Als Den Haag het tekort van 180 miljoen in '95 ingrijpend weet te saneren, kan het rekenen op dertig miljoen gulden extra uit het gemeentefonds. Volgens het ambtelijke rapport, van de Inspectie Financiën Lagere Overheden van Binnenlandse Zaken, komt Den Haag voor slechts een beperkt deel van het begrotingstekort in aanmerking voor rijkssteun via het Gemeentefonds, die zoals gebruikelijk bij de toekenning van de artikel-12-status ten laste komt van andere gemeenten. De inspectie wijst er onder meer op, zo verklaren bronnen bij het ministerie van financiën, dat Den Haag geen uitzonderlijke positie inneemt, bijvoorbeeld als het gaat om achterstallig onderhoud aan scholen. De bijdrage van dertig miljoen gulden is vrij besteedbaar.