Correcties & Aanvullingen

Citaat

In de krant van zaterdag 16 december werd de uitspraak 'Als boeren niet klagen en dominees niet vragen, dan heb je het einde der dagen' (in de bon op de voorpagina) ten onrechte toegeschreven aan P. Ritsema. De uitspraak was van landbouwattaché C. Roele.

Prins Bernhard

In de rubriek Brieven (in de krant van 16 december, pagina 8) ontbrak onder de brief 'Prins Bernhard' de naam van de schrijver, Coen van Tricht uit Maarn.

Rotterdam

Boven de rubriek Stad Rotterdam (in de krant van 18 december, pagina 2) is in de kop ten onrechte de naam van wethouder Simons genoemd. Er had moeten staan: Kombrink verstaat nog de socialistische kunst van in slaap praten.