Alpinvest betaalt royale kerstbonus

Participatiemaatschappij Alpinvest Holding keert aan zijn aandeelhouders een bedrag van ruim 100 miljoen gulden uit. Dat komt neer op 100 gulden per aandeel van 250 gulden nominaal.

Alpinvest zegt ook na deze uitkering over voldoende liquiditeiten te beschikken om de komende jaren te kunnen blijven investeren. De uitkering aan aandeelhouders wordt geëffectueerd via een verlaging van het geplaatste aandelenkapitaal van 271,8 miljoen gulden tot 163,1 miljoen gulden.

De uitkering aan aandeelhouders is het gevolg van de “bijzonder goede resultaten” die Alpinvest met name in de jaren 1994 en 1995 heeft weten te boeken door aanzienlijke winsten te realiseren met de verkoop van belangen in bedrijven.

Alpinvest heeft ongeveer 450 miljoen gulden geïnvesteerd in middelgrote, hoofdzakelijk Nederlandse ondernemingen. Tot de tachtig aandeelhouders behoren naast ABN Amro (met een belang van 49 procent) enkele andere banken, de Nederlandse staat, verzekeraars en pensioenfondsen.

De aandeelhouders zijn akkoord gegaan met een splitsing van de aandelen in de verhouding 1:10, zodat na de kapitaalsvermindering de nominale waarde van de aandelen 15 gulden wordt.