A.J. Middelhoek

A.J. Middelhoek treedt per 1 januari 1996 af als president van de Europese Rekenkamer te Luxemburg. Hij krijgt vandaag uit handen van staatssecretaris M. Patijn (buitenlandse zaken) de onderscheiding van Commandeur in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Middelhoek was achttien jaar het Nederlandse lid van de Rekenkamer. Hij wordt opgevolgd door drs. M.B. Engwirda, lid van de Algemene Rekenkamer in Den Haag.