AH houdt gegevens Air Miles gescheiden

ROTTERDAM, 19 DEC. De gegevens die Albert Heijn verzamelt en vestlegt ten behoeve van het Air Miles-spaarsysteem, worden niet gekoppeld aan andere gegevens zoals de naam van de consument en gedetailleerde gegevens over gedane verkopen.

Dit concludeert de Registratiekamer na een onderzoek naar de manier waarop Albert Heijn gegevens opslaat ten behoeve van het Air Miles spaarsysteem. De Registratiekamer sprak eerder dit jaar het vermoeden uit dat Albert Heijn wel een koppeling zou kunnen leggen tussen persoons- en aankoopgegevens. Loyalty Management Netherland (LMN), de organisatie achter Air Miles, moest deze zomer op last van de Registratiekamer de kaarthouders beter informeren over wat met hun persoonsgegevens gebeurt. Het ging daarbij vooral om het feit dat LMN persoonsgegevens verstrekt aan de deelnemende bedrijven, die daarmee klanten met gerichte aanbiedingen kunnen benaderen (direct marketing).

De Registratiekamer kondigde deze zomer aan te onderzoeken hoe de opslag van persoonsgegevens bij de deelnemende bedrijven is geregeld. ABN Amro, Shell, Albert Heijn en Vroom & Dreesmann hebben ieder een belang van 20 procent in LMN. Uit het onderzoek is gebleken dat de registratie die door Albert Heijn wordt gevoerd geen persoonsgegevens bevat en zodanig is ingericht dat de gegevens niet systematisch in verband kunnen worden gebracht met andere gegevens. Alleen wanneer een ernstig vermoeden bestaat van fraude door eigen personeel kan Albert Heijn aan LMN verzoeken de naam en adresgegevens te verstrekken van bepaalde kaartnummers. Overigens kan ABN Amro dankzij het feit dat kaarthouders tevens rekeninghouders zijn de koppeling tussen aankoopgegevens en adres al maken. Maar dat heeft de bank direct bij de begin van het Air Miles-programma bij de Registratiekamer gemeld.