Verandering in het beeld van de krant

Het beeld van de krant is deze weken aan verandering onderhevig. Vanaf vandaag ziet ook de opiniepagina er anders uit. De achterpagina, de radio- en tv-pagina en de sportpagina's hebben al enkele weken een iets gewijzigde opmaak. Reden van deze verandering is dat de krant overschakelt op elektronische vormgeving, waarbij beeld en tekst zijn geïntegreerd. Deze vorm van opmaak leidt tot een gelijkmatiger paginabeeld en dwingt tot lichte afwijkingen in lettertype en grafische presentatie.

De bijvoegsels zijn al geruime tijd geleden op dit systeem overgegaan. Nu de overige pagina's van NRC Handelsblad stap voor stap overschakelen, krijgt de lezer de komende maanden een krant voor zich die niet eenvormig is. Wanneer alle pagina's tegen de zomer van 1996 volgens het elektronische procédé zullen worden opgemaakt, moet dit leiden tot een herkenbare, goed geordende presentatie van nieuws en achtergrond.