'Thyske' ook in de Senaat een apart duo

“Thyske slaat weer toe”, schertste een PvdA-senator vorige week tijdens de financiële beschouwingen in de Eerste Kamer. De jaren tachtig herleven in de Senaat. In die tijd werd 'aan de overkant' de gebundelde intellectuele denkkracht van de financieel woordvoerder van de PvdA-fractie - Thijs Wöltgens - en de woordvoerder sociale zekerheid - Elkse ter Veld - geroemd. Vorige week domineerde 'Thyske' de financiële beschouwingen in de Senaat.

Voor zowel de huidige burgemeester van Kerkrade als de directeur van 'Elske Ter Veld Advies' was het de maiden-speech in de senaat. In zijn gelukwens herinnerde voorzitter Herman Tjeenk Willink de voormalige PvdA-fractievoorzitter eraan dat hij twee jaar geleden nog pleitte voor het ontbinden van de senaat. Deemoedig boog Wöltgens het hoofd. Tjeenk Willink typeerde Wöltgens als “een geboren senator (...) Achteraf gezien, is het misschien wel merkwaardiger dat u zeventien jaar aan de overkant heeft gezeten dan dat u nu hier zit.” De senaatsvoorzitter roemde met name het feit dat Wöltgens alles verwoordde zonder uitgeschreven tekst.

“U staat voor uw zaak”, zei Tjeenk Willink lovend over de voormalige staatssecretaris van sociale zaken “U bent bereid ten behoeve van die zaak, en niet ten koste daarvan, tot compromissen te komen”. Een eigenschap die Ter Veld ooit zelf het 'hansaplast-socialisme' noemde. Ter Veld las haar speech voor, zodat Tjeenk Willink het blote hoofd niet kon roemen. En Ter Veld 'staat voor haar zaak'. Dus prijkte op het papier waarop haar speech werd verspreid het bedrijfslogo (een poes), adres en telefoonnummer van Elske Ter Veld Advies. Er zijn senatoren die subtieler munt slaan uit hun activiteiten in de senaat.

    • Cees Banning