Prefab gezelligheid voor de muis

Jim Becker & Amdy Mayer: Mouse House. 5 easy-to-build homes for your computer mouse. Penguin Books, 1995. Prijs ƒ 20,70.

Bouwplaten zagen er altijd mooier uit als ze nog beloftes inhielden. Zodra je de lijntjes uitsneed, de lipjes omboog deed en de randen met de lijmkwast bestreek, scheen het of je steeds verder verwijderd raakte van de lokkende afbeelding op de voorzijde.

Hetzelfde gold voor de papieren aankleedpoppen. De bevroren poses van alle rijk gedetailleerde kostuums leken perfect te passen op het model in ondergoed, zolang ze pagina na pagina nog keurig achter elkaar uitgestald waren. Losgemaakt en aangegord verloor de uitgebreide garderobe haar gratie.

Alleen de theatertjes, met de figuurtjes die je, eenmaal uitgeknipt, aan een stokje met een wasknijper aan het eind, door de coulissen het toneel op kon schuiven, hielden de aandacht langer vast.

Mouse House, een Penguin-uitgave in de categorie humor/computers, is een merkwaardige combinatie van de drie toepassingen. Ze lijkt ontstaan uit een onbedwingbare behoefte de dodelijke verveling van het dagelijkse (kantoor)leven te verdrijven. Ze past bovendien uitstekend in de wanhopige fin de siècle-cultuur van de prefab gezelligheid. Mouse House biedt namelijk op vijf manieren onderdak aan de computermuis, 'uw trouwe naaste medewerker', aldus de auteurs, die het klikkende apparaatje met de lange staart in een tongue-in-cheek inleiding mythologische proporties geven.

“Al lang voor de komst van Mickey behoorde de wereld toe aan de muizen. Sinds enige jaren is een geheel nieuwe soort uitgezwermd naar alle hoeken van de aardbol.” Waarna een éloge volgt op de kenmerkende eigenschappen van de computermuis. En als de muis “aan het slot van een afmattende sessie, trillend van uitputting op zijn matje zit, verdient zij het uit te rusten in een voornaam muizehuis”.

Op het omslag verblijft de muis in de Taj Mahal. De andere kleurige 'easy-to-build'-residenties zijn de kathedraal van Chartres, het Parthenon, de Gouden Tempel en 1600 Pennsylvania Avenue. Dat laatste adres ziet er het aantrekkelijkst uit, omdat de voorzijde van het Witte Huis, 'waar generaties belangwekkende Amerikaanse muizen' woonden, vrijwel gesloten kan worden, alleen het staartje van de 'muis met een honger naar macht' steekt er uit.

Opmerkelijk is overigens dat het Parthenon meer gelijkenis vertoont met de kopie die in het park van Nashville, Tennessee, staat dan met het brokkelige origineel op de Akropolis. Elke werkbeschrijving van de vijf bouwsels wordt voorafgegaan door een introductie over herkomst, bijzonderheden en speciale muistoepassingen en eindigt pontificaal met het commando PUT MOUSE IN HOUSE. Maar het knip- en plakwerk laat de muisgebruiker met liefde over aan zijn 'naaste medewerker'.

    • Jessica Voeten