Nederlandse bossen iets minder vitaal

DEN HAAG, 18 DEC. De vitaliteit van het Nederlandse bos is ten opzichte van vorig jaar licht verslechterd. Vooral de beuk en in mindere mate de Japanse lariks hebben dit jaar te leiden gehad van de droogte. De toestand van de overige boomsoorten is ongeveer gelijk gebleven. Dit blijkt uit een rapport dat minister Van Aartsen (natuurbeheer) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.