Kabinet beperkt taken van Onderwijsraad

DEN HAAG, 18 DEC. De taken en bevoegdheden van de Onderwijsraad worden fors beperkt. De raad zal het kabinet alleen nog adviseren over hoofdlijnen van het beleid. Wel krijgt de raad een belangrijke adviserende rol voor gemeenten en schoolbesturen. Het aantal leden wordt teruggebracht van tachtig naar vijftien. Het kabinet is vrijdag akkoord gegaan met een wetsvoorstel waarin dat wordt geregeld. Het is de bedoeling dat de Onderwijsraad met ingang van 1997 in de nieuwe opzet gaat werken.