Juppé: verzoening en lastenverlichting

PARIJS, 18 DEC. Verzoening nu en over anderhalf jaar een eind aan de huidige periode van bezuiniging en lastenverzwaring. Dat was wat premier Alain Juppé de Fransen gisteravond voorhield bij zijn derde televisie-optreden in ruim een week. Donderdag komt hij met voorstellen voor bevordering van de economische groei.

De hervatting van het werk na drie weken zware sociale crisis verloopt nog niet overal in Frankrijk even soepel. Vooral in Marseille, Montpellier en andere steden in het zuiden geven groepen stakers bij de spoorwegen en het openbaar vervoer hun acties nog niet op. In de rest van het land reed ongeveer de helft van de treinen. De Parijse metro liet vanmorgen op de meeste lijnen nog lang op zich wachten. Enkele lijnen bleven helemaal dicht. De bussen in Parijs waren nog gering in getal. Wat reed was echter gratis om reizigers terug te winnen.

De landelijke manifestaties van zaterdag hebben opnieuw vele honderdduizenden op de been gebracht in alle grote steden in Frankrijk. De opkomst was volgens de vakcentrales die de stakingen en de marsen hebben georganiseerd, CGT en Force Ouvrière, opnieuw tegen de twee miljoen. Maar de sfeer was anders dan de afgelopen weken. De hoop op nieuwe concessies had zichtbaar plaats gemaakt voor tevredenheid over het bereikte resultaat (herstructurering spoorwegen en pensioenen van de baan) en blijvende onvrede met het sociale hervormingsplan van premier Juppé.

De vakcentrales spreken liever over “een pauze” dan over het eind van de stakingsbeweging. Voor morgen hebben zij opnieuw manifestaties uitgeschreven om de druk optimaal te houden met het oog op de 'sociale top' met regering en werkgevers. Die ontmoeting wordt donderdag gehouden, al voelen de werkgevers er weinig voor in de hitte van de stakingsgolf te moeten praten over arbeidstijdverkorting, werk voor jongeren en zeker niet over de lonen voor 1996, zoals de bonden willen.

Premier Juppé toonde gisteravond net geen berouw maar nam toch een deel van de schuld op zich voor het uit de hand gelopen sociale conflict. Hij probeerde zijn landgenoten gerust te stellen over Europa: dat is niet alleen 'de convergentiecriteria van Maastricht', maar ook een bron van werk en welvaart in de toekomst. Om de tot stilstand gekomen Franse economie door het dal heen te helpen zou hij donderdag met concrete voorstellen komen. Veel speelruimte heeft Juppé niet. Een algehele loonimpuls acht hij niet verantwoord en herinnert te veel aan de loonsverhogingen uit het Akkoord van Grenelle, waarmee 'Les Evènements de 1968' werden besloten.

    • Marc Chavannes