Jemen en Eritrea raken slaags over eilandgroep

SANA'A, 18 DEC. Jemen en Eritrea zijn het afgelopen weekeinde slaags geraakt rond drie omstreden eilandjes bij de strategische Straat van Bab el-Mandeb, de zuidelijke uitgang van de Rode Zee. Vanochtend is een staakt-het-vuren ingegaan. Bij het conflict zijn oorlogsschepen en gevechtsvliegtuigen ingezet.

De twee betrokken staatshoofden, Ali Abdullah Saleh van Jemen en Isayas Afewerki van Eritrea, zijn het er gisteren over eens geworden een vier leden tellende commissie in het leven te roepen die op het staakt-het-vuren moet toezien en een bezoek moet brengen aan het grootste betwiste eiland, Groot Hanish. Volgens de Britse omroep BBC zullen behalve een Jemeniet en een Eritreër ook twee Amerikaanse diplomaten van de commissie deel uitmaken. Naar verluidt is Jemen geïnteresseerd in Amerikaanse bemiddeling in het conflict.

Jemen maakte vanochtend bekend dat Eritrese troepen Groot Hanish, waar een Jemenitisch garnizoen van enkele honderden militairen lag, geheel hebben bezet. Eerder hadden Jemenitische zegslieden gemeld dat Eritrea met een vloot marine- en civiele schepen duizenden manschappen had aangevoerd, maar ontkend dat dezen vaste voet aan wal hadden gekregen.

Eritrea liet vanochtend weten 180 Jemenitische militairen in handen te hebben, maar toonde zich bereid hen als gebaar van goede wil vrij te laten. Volgens Eritrea had Jemen de vijandelijkheden uitgelokt door “prikacties tegen Eritrese troepen op het naburige Klein Hanish”. Jemen op zijn beurt spreekt van “verraderlijke agressie en piraterij” door Eritrea.

Voor zover bekend heeft Jemen begin november zijn garnizoen op Groot Hanish versterkt, kennelijk in verband met plannen om het gebied, dat rijk is aan koraalriffen, met behulp van buitenlandse investeerders in een toeristische attractie te veranderen. Eritrea, dat de eilanden als de zijne beschouwt, legde zich daar niet bij neer en eiste het onmiddellijk vertrek van alle Jemenitische burgers en militairen op het eiland. Een reeks gesprekken volgde, waarbij volgens Jemen op 7 december was afgesproken het conflict door onderhandelingen op te lossen en het, indien noodzakelijk, aan het Internationaal Gerechtshof voor te leggen. Vorige week waren er berichten dat de contacten in februari zouden worden hervat.

Een Jemenitische functionaris beschuldigde Eritrea er gisteren van in het conflict Israelische belangen te dienen. Volgens hem heeft Eritrea de ingezette oorlogsschepen recentelijk van Israel gekregen “tegen de belofte de joodse staat een van de eilanden in de Rode Zee te geven als militaire basis”.