Chirac wil in EU drugsbeleid harmoniseren

MADRID, 18 DEC. De Franse president Chirac heeft tijdens een Europese top dit weekeinde in Madrid een pleidooi gehouden voor harmonisering van het drugsbeleid in de Europese Unie (EU).

Op aandrang van Chirac zal de Europese Commissie, in samenwerking met ministers uit de EU-lidstaten, onderzoeken of harmonisatie van de drugswetgeving leidt tot een daling van drugsgebruik en drugshandel.

“Drugs is een steeds verontrustender probleem in Europa”, aldus Chirac zaterdagmiddag, na afloop van de tweedaagse top. “We komen niet tot een oplossing zonder een uniforme strategie in alle landen van de Europese Unie.” Nederland voelt niets voor een geharmoniseerd Europees drugsbeleid, omdat dit zou betekenen dat het zijn relatief liberale politiek moet opgeven. Premier Kok onderstreepte zaterdag dat drugsbeleid niet onder de competentie valt van de Europese Unie.

Chirac heeft al herhaaldelijk laten weten dat hij het Nederlandse gedoogbeleid voor softdrugs afkeurt. Frankrijk handhaaft, onder andere wegens het Nederlandse drugsbeleid, zijn grenscontroles, hoewel dit in strijd is met het akkoord van Schengen. Op een bijeenkomst van de zeven Schengen-landen woensdag in Oostende moet blijken of Frankrijk ook na 1 januari 1996 de controles aan de grens handhaaft.

Premier Kok zei na afloop van de Europese top dat Nederland een studie naar de invloed van nationale wetgeving op de handel in en gebruik van drugs “niet uit de weg gaat”. Zo'n studie zou volgens de Nederlandse premier kunnen aantonen dat landen met een streng drugsbeleid niet per definitie betere resultaten halen.

Het Nederlandse gedoogbeleid werd indirect ook aangevallen in één van de 23 rapporten die voorlagen aan de Europese top in Madrid. In deze studie van experts staat de zin: “Het is duidelijk dat alle vormen van legalisering van het niet-medische gebruik van drugs in strijd is met deze inspanningen [om drugshandel tegen te gaan].” Nederland heeft hierbij de voetnoot laten plaatsen dat over die zin geen overeenstemming bestaat in de Europese raad.

Chirac bevestigde zaterdag dat hij in de eerste helft van 1996 een ontmoeting zal hebben met premier Kok en de Duitse bondskanselier Kohl, waarbij het drugsbeleid centraal staat.