Uitverkoop defensie (2)

Ontwikkelingsgelden voor wapens? Uitgerekend tegen de tijd dat in de hele wereld het lied zal klinken 'Vrede op aarde', worden wij in de krant geconfronteerd met artikelen over de verkoop van tweedehands wapens door de Nederlandse overheid (NRC Handelsblad, 7 december). Tussen de regels door wordt ook nog vermeld, dat men hiervoor ons ontwikkelingsgeld kan besteden.

Waar zijn wij eigenlijk mee bezig? Denken wij nu echt dat tanks in Botswana voor vredesoperaties worden gebruikt? Denken wij nu echt dat er geen slimmere handelaren zijn die er voor zorgen, dat oude handwapens daar komen, waar wat valt te verdienen: Somalië, Bosnië, Ruanda, enz. en waar ze 'nodig' zijn?

Het wordt mij nu echt paars voor de ogen.

    • Klaas Bakker