Technici

Maarten van Bottenburg wijt het (vermeende) tekort in het bedrijfsleven aan universitair opgeleide technici aan de onaantrekkelijkheid van de technische opleidingen (NRC Handelsblad, 11 december). Hierdoor zouden voornamelijk sociaal minder aangepasten de technische universiteiten bevolken. Dit zou weer tot gevolg hebben dat de 'bredere maatschappelijke vaardigheden' van de technici beneden peil zijn. Hij vindt dat “technische opleidingen sterker verweven moeten worden met moderne, aansprekende vakken als management, massacommunicatie, cultuurwetenschappen en milieukunde”.

Ik heb een beter idee. In plaats van de technische opleidingen te vervuilen met modieus gebabbel, moeten de 'moderne, aansprekende vakken' hun opleidingen herzien en een aantal technisch gerichte vakken in het curriculum opnemen. Dit heeft verscheidene voordelen. Ten eerste kan de technische student zich concentreren op dat waarvoor hij op de (technische) universiteit zit, namelijk een technisch vak leren. Ten tweede wordt zo het communicatieprobleem opgelost. Eindelijk heeft de modern en aansprekend opgeleide cultuurwetenschapper, manager of massacommunicator enig idee waarover de technici praten. Ten derde hebben de afgestudeerden van de herziene opleidingen een grotere kans op werk bij het bedrijfsleven.

    • Dr.Ir. J.H. Swarte