Strengere straffen voor roekeloos rijgedrag

DEN HAAG, 16 DEC. De maximumstraf op ernstige verkeersovertredingen wordt verhoogd van één naar drie jaar. Verder zal het rijbewijs van automobilisten die veel te hard rijden of onder invloed achter het stuur zitten voortaan zonder tussenkomst van de rechter kunnen worden ingehouden. Dit heeft het kabinet gisteren besloten.

De verhoging van de maximumstraf voor het veroorzaken van dood door schuld of lichamelijk letsel geeft de rechter volgens het kabinet meer ruimte rekening te houden met het leed bij familieleden van de slachtoffers. “Rechters kunnen nu meer straf op maat opleggen”, zei vice-premier Dijkstal gisteren na afloop van de ministerraad. “De zwaardere straffen zullen een afschrikwekkende werking hebben.”

De administratieve inhouding van het rijbewijs bij ernstige alcohol- en snelheidsovertredingen gaat verder dan de huidige regeling, waarbij de officier van justitie het rijbewijs kan inhouden in afwachting op een uitspraak van de rechter. De duur van de rij-ontzegging zal nu zonder tussenkomst van de rechter worden bepaald. Volgens Dijkstal zal rekening worden gehouden met de aard van de overtreding en zal er gekeken worden of de betrokkene zich al eerder schuldig heeft gemaakt aan onverantwoord rijgedrag. De beschuldigde zal zelf bij de rechter in beroep moeten gaan als hij het niet eens is met de hoogte van de strafmaat.

Het kabinet komt met de verscherpte maatregelen tegemoet aan de wensen van de Tweede Kamer die voor hogere straffen pleit. De ministers Sorgdrager (justitie) en Jorritsma (verkeer) willen dat onverantwoord rijgedrag in deze tijd de automobilist zwaarder wordt aangerekend wegens de toegenomen verkeersdrukte. Er rust volgens de ministers een grote verantwoordelijkheid op de verkeersdeelnemers om de veiligheid van het verkeer niet in gevaar te brengen.