Reactiebrigade VN

DEN HAAG, 16 DEC. Nederland is in beginsel bereid een bijdrage te leveren aan de oprichting van een 'Multinational UN Standby Forces High ReadinessBrigade' (HRB), een Deens initiatief voor de verbetering van de snelle reactiecapaciteit van de Verenigde Naties. Tevens is Nederland in beginsel bereid een stafofficier ter beschikking te stellen van het ook nieuw op te richten 'rapidly deployable headquartersteam' van de VN. Dit heeft de ministerraad besloten.