Ramsj

JOHN FALCONER: Sail & Steam. A century of maritime enterprise: 1840-1935

Gebonden, David Godine 1993, van ƒ 110,- voor ƒ 49,95. Scheltema Amsterdam, Donner Rotterdam. De Boekenmarkt Den Haag.

Een fraai fotoboek over honderd jaar Engelse zeevaart, met een liefdevol oog voor de vele mensen wier bestaan daar nauw mee was verweven: van timmerlieden op de werven tot sjieke reders, van eenvoudige vissers en matrozen tot kapiteins en admiraals. En dan zijn daar de schepen zelf, zoals de enorme barken van omstreeks de eeuwwisseling die het met hun zeilen nog een laatste keer - maar tevergeefs - opnamen tegen de succesformule van staal en stoom.

    • Henk Lagerwaard