Ramsj

VICTOR STEVENSON (red.): Atlas van de Europese talen

Ingenaaid, Het Spectrum 1990, van ƒ 34,90 voor ƒ 14,95. Scheltema Holkema Vermeulen Amsterdam, Donner Rotterdam, Broese Kemink Utrecht.

Een uitvoerig overzicht van de geschiedenis en ontwikkeling van de Europese Talen. Hoe de Indo-europese oertaal van zo'n achtduizend jaar geleden zich via allerlei tussenstadia uiteindelijk vertakte in de vele Germaanse -, Romaanse - en Slavische talen zoals we die nu kennen. Extra nadruk op de etymologische achtergrond van woorden en hun, al of niet verbasterde, opname in andere talen. Ook aandacht voor 'Verre Neven' (de talen van India), 'Buitenstaanders' (het Fins en Hongaars) en een geheimzinnige indringer wiens herkomst nog altijd onduidelijk is: het Baskisch.

    • Henk Lagerwaard