Procedure bij ontslag wordt bekort

DEN HAAG, 16 DEC. De ontslagprocedure voor werknemers wordt bekort. De ministerraad heeft gisteren ingestemd met een voorstel van minister Melkert (sociale zaken en werkgelegenheid) hierover.

Op dit moment moet een werkgever eerst een ontslagaanvraag indienen bij de directeur van het arbeidsbureau en mag hij de werknemer het ontslag pas aanzeggen als hij van hem toestemming heeft gekregen. Het kabinet heeft nu besloten dat gelijktijdig met de aanvraag of zelfs daarvoor de werkgever al een baan kan opzeggen. De procedures worden in elkaar geschoven. De opzegtermijn en de aanvraag voor de ontslagvergunning kunnen op die manier samenvallen.

Volgens het kabinet belemmert de huidige regeling een snelle aanpassing van het personeelsbestand vooral bij slechte bedrijfs economische omstandigheden. De procedure bij het arbeidsbureau duurt nu gemiddeld zes tot acht weken.

Het kabinet handhaaft deze procedure, waarbij de directeur van het arbeidsbureau toestemming voor het ontslag moet geven, dus wel. Het vorige kabinet had juist besloten de 'preventieve ontslagtoets' af te schaffen. Werkgeversorganisaties hebben daar ook op aangedrongen, maar minister Melkert, en met hem nu ook de rest van het kabinet, voelde daar niet voor. Ook de vakcentrales hechten aan een rol voor het arbeidsbureau bij ontslagaanvragen.

Wel maakt het kabinet een einde aan het zogenoemde 'pro-forma bezwaar' van werknemers bij ontslagaanvragen. Werknemers maken dikwijls voor alle zekerheid bezwaar tegen hun ontslag om er zeker van te zijn dat ze voor een werkloosheidsuitkering in aanmerking kunnen komen. Het kabinet heeft nu bepaald dat een werknemer die om bedrijfs economische omstandigheden wordt ontslagen, geen bezwaar meer hoeft aan te tekenen om een werkloosheidsuitkering te kunnen krijgen.

Minister Melkert zal het wetsvoorstel waarin het ontslagrecht wordt aangepast om advies naar de Raad van State sturen. Het kabinet zal een eerder wetsvoorstel om het ontslagrecht te herzien, dat al bij de Eerste Kamer ligt, intrekken.