Privatisering British Rail vertraagd

LONDEN, 16 DEC. De privatisering van de Britse spoorwegen heeft gisteren onverwacht vertraging opgelopen. In hoger beroep verklaarde een Britse rechter dat de vijf licenties voor railvervoer die tot op heden aan particuliere bedrijven zijn toegekend onrechtmatig zijn. De Britse overheid heeft laten weten dat de eerste drie franchises voor de exploitatie van personenvervoer geen vertraging hoeven op te lopen. Volgens het Britse hof kan eén van de toegekende licenties gewoon doorgang vinden, omdat het protest daartegen te laat is aangetekend. (Reuter)