Prins Bernhard

Het moet toch wel dertig jaar geleden zijn dat het nazi-verleden van prins Bernhard in het Duitse weekblad 'Der Spiegel' werd vermeld en overgenomen door Nederlandse kranten. Verder werd het vermeld in de biografie van prins Bernhard door de communist Wim Klinkenberg. En nu weer het RIOD, uitvoerig overgenomen door onder meer de tv-rubriek NOVA.

Oud nieuws dus. Men kan er kennelijk geen genoeg van krijgen. (Tussen haakjes: de NSB'ers die vóór de oorlog als lid van de partij hadden bedankt, werden nà de oorlog niet vervolgd).

Wanneer komen ze eens met een lijst van communisten die nu ondergedoken zijn in andere politieke partijen? Maar dat zal wel vergeefse hoop zijn. We leven in een land waar in het parlementsgebouw, de zetel van onze democratie, een vergaderzaal naar de stalinist Marcus Bakker is genoemd.

    • Coen van Tricht