Prins

Het betoog van de heer Van Wijnen ten faveure van de prins (Tweede lezing, boekenbijlage 9 december jl.) kan niet echt overtuigen. Het doet mij denken aan een spits advocatenpleidooi, waarbij een maximaal resultaat voor cliënt (pr. B.) voorop staat. Van Wijnen verschaft hiermee prins Bernhard het voordeel van de twijfel en inmiddels meer dan dat. Want de vraag is of de prins na 'Lockheed', waarbij hij het Nederlandse volk nog daags vóór openbaar making van zijn gewraakte brief aan de vliegtuigfabrikant in een emotioneel relaas voor de televisie van zijn onschuld trachtte te overtuigen, nog wel aanspraak kan maken op een dergelijk krediet.

    • D. V.D. Wall Bake