NOS ziet af van reis Zuid-Afrika

HILVERSUM, 16 DEC. Een voorgenomen werkbezoek van mediadeskundigen aan Zuid-Afrika gaat niet door. De NOS, die de reis ter “bestudering van het Zuidafrikaanse medialandschap” organiseerde, heeft dit gisteren besloten. Aan de reis zouden vijf ambtenaren en acht leden van de Tweede Kamer deelnemen. De voorgenomen excursie was door diverse critici bestempeld als 'snoepreis'.

De NOS besloot de reis te schrappen nadat de ministeries van onderwijs, cultuur en wetenschappen en verkeer en waterstaat waren teruggekomen op hun voornemen vertegenwoordigers mee te sturen. Ook Kamerleden bleken uiteindelijk niet mee te gaan.

De NOS organiseerde de voor januari geplande reis samen met FilmNet, een exploitant van abonnee-TV. Er stonden ontmoetingen met Zuidafrikaanse politici op de agenda en een bezoek aan Nethold, het moederbedrijf van FilmNet waarmee de NOS samenwerkt.

De delegatie zou, behalve de Kamerleden en hoge ambtenaren, bestaan uit het dagelijks bestuur van de NOS en twee directeuren, vertegenwoordigers van het Commissariaat voor de Media en een afvaardiging van Nethold. Als eerste haakte Economische Zaken af. Vervolgens lieten de twee andere ministeries weten weinig voor de reis te voelen. Verkeer en waterstaat vond het de kosten niet waard. Van dat ministerie zou ir. S. Diris, de hoogste functionaris op het gebied van telecommunicatie, aan de reis deelnemen. Het ministerie van OCW achtte de reis tenslotte ook niet nodig, hoewel het de bedoeling was dat onder anderen H. Kramer, hoofd directie media, de reis zou meemaken. (ANP)