Indonesië: deel Oosttimorezen toch opgepakt

JAKARTA, 16 DEC. In Indonesië zijn 32 student-activisten gearresteerd die eind vorige week betrokken waren bij de bezetting van de Nederlandse ambassade.

Alle - oorspronkelijk 55 - bezetters die actie voerden voor Oost-Timor, hadden juist van de Indonesische regering de verzekering gekregen dat ze niet zouden worden aangehouden en verlieten om die reden de ambassade.

Een hoge officier, generaal-majoor Oetomo, zei gisteren dat 32 ex-bezetters van de Nederlandse missie, die afkomstig waren uit Oost-Java “in verzekerde bewaring” zijn gesteld. Ook het brein achter de acties van de Oosttimorese jongeren is aangehouden, zo zei Oetomo. De 55 student-activisten, Oosttimorezen en Indonesiërs, bezetten vorige week de Nederlandse ambassade om aandacht te vragen voor het door Indonesië in 1976 geannexeerde Oost-Timor; 58 anderen trokken de Russische ambassade binnen. Bij de Nederlandse missie hadden gewelddadigheden plaats toen een knokploeg over de hekken klom en de activisten te lijf ging. Volgens betrouwbare bronnen was de knokploeg gestuurd door het Indonesische leger.

De Indonesische minister van buitenlandse zaken, Ali Alatas, zegde na bemiddeling toe dat de 55 bezetters alleen zouden worden verhoord door de politie van Jakarta en vervolgens huns weegs mochten gaan.

De woordvoerder van de minister antwoordde gisteren op de vraag waarom toch tot arrestaties was overgegaan: “Ik weet van niks. Vraagt U dat maar aan generaal-majoor Oetomo”.

De garantie van Alatas en de vrijlating van de 58 ex-bezetters van de Russische ambassade, die deze waarborg de nodige geloofwaardigheid verleende, maakten dat de 'Nederlandse' groep vorige week zaterdag zwichtte voor de druk van ambassadeur Brouwer en zijn staf. Zij vermeden een ontruiming door de sterke arm en stapten in de gereedstaande politiebussen. Hun vrijlating, 24 uur later, leek de kroon op een diplomatieke krachttoer.

Tot zover onze correspondent. Het Nederlandse ministerie van buitenlandse zaken heeft de Indonesische ambassadeur ontboden om uitleg te geven over de arrestatie van de 32. Het is de derde keer dat de ambassadeur in korte tijd is ontboden. Het ministerie heeft er bij hem op aangedrongen de groep vrij te laten.

Elf leden van de Oostttimorese actiegroep Renetil hebben gistermiddag het partijsecretariaat van D66 in Den Haag twee uur lang bezet gehouden. Daarmee protesteerden ze tegen de houding van D66-minister Van Mierlo (buitenlandse zaken) die volgens de actievoerders een “blind vertrouwen” heeft in zijn Indonesische collega Alatas. “Het oppakken van de groep vandaag in Indonesië, is het beste bewijs dat Van Mierlo niet geschikt is voor de uitoefening van zijn functie”, zei één van de bezetters.

Van Mierlo, die in Madrid verblijft voor de op van de Europese Unie, heeft de Indonesische autoriteiten inmiddels gevraagd de groep van 32 arrestanten vrij te laten. Nederland zal de kwestie aan de orde stellen in Madrid.

“Ik weet niet of de berichten over de arrestaties waar zijn, maar ze lijken in strijd te zijn met hetgeen mij persoonlijk door de Indonesische minister van buitenlandse zaken is beloofd. Die heeft mij gegarandeerd dat de mensen niet zouden worden vastgehouden”, aldus Van Mierlo.

Zijn Portugese collega, Jaime Gama, houdt Nederland verantwoordelijk voor de naleving van het akkoord met de Indonesische autoriteiten over de vrijlating van de activisten. “Nederland heeft zich garant gesteld voor de overeenkomst,” zo zei Gama in Madrid.