'Illegaal kind mag examen doen'

DEN HAAG, 16 DEC. Kinderen van illegaal in Nederland verblijvende ouders moeten ook als ze ouder dan zestien zijn op school kunnen blijven. Dit bepleitte de voorzitter van de PvdA-fractie in de Tweede Kamer J. Wallage gisteren voor de NOS-radio. Wallage vindt dat zulke leerlingen de kans moeten krijgen hun eindexamen af te leggen. “Ik zou het sociaal-maatschappelijk rampzalig vinden als we als het ware jacht zouden gaan maken op kinderen die bezig zijn zich voor het eindexamen voor te bereiden”, aldus de PvdA'er.

De uitlatingen van Wallage, en eerder van staatssecretaris Netelenbos (onderwijs), hebben bevreemding gewekt bij coalitiepartner VVD. “Het verwondert me”, zei Tweede-Kamerlid Rijpstra gisteravond desgevraagd, “dat vanuit de PvdA-hoek dit nu naar voren wordt gebracht”.

Het kabinet heeft eerder een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd, waarin onder meer wordt geregeld dat kinderen van illegale ouders op school mogen blijven als ze jonger zijn dan zestien jaar, de leerplichtige leeftijd. “Dat is een uitgangspunt waarmee we zouden kunnen leven”, aldus Rijpstra.

Terwijl dit voorstel nog bij de Kamer in behandeling is, doen Netelenbos en Wallage al nieuwe suggesties. Netelenbos zei deze week dat scholen niet zelf leerlingen van illegaal in Nederland verblijvende ouders hoeven aan te geven. “Ze loopt te ver voor de troepen uit”, meent VVD'er Rijpstra. Hij wijst erop dat Netelenbos het wetsvoorstel heeft ondertekend. “Ik vind het pikant en vreemd dat een bewindspersoon nog voordat ze er met de Tweede Kamer over heeft gesproken, een wetsvoorstel al wil veranderen.” Inhoudelijk wilde hij nog niet oordelen over de suggestie van Wallage.

Uit een onderzoek van de VARA en de onderwijsbond ABOP onder 92 middelbare scholen in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht blijkt dat veel schooldirecties niet van plan zijn illegale leerlingen van zestien jaar en ouder weg te sturen. Bijna alle directies vinden dat controle van de verblijfsstatus van leerlingen niet tot de taken van de school behoort. Twintig procent van de directies zegt dat er inderdaad illegale leerlingen op hun school zitten.