De horigheid afgeschaft

HET MODERNE TRANSFERSYSTEEM wordt door sommige van zijn pleitbezorgers teruggevoerd tot 1888 toen de twaalf belangrijkste clubs in Engeland de Football League vormden. Van daaruit veroverde het voetbal de wereld. En dat deed ook het transfersysteem. Het Hof van Justitie van de EG in Luxemburg heeft er geen goed woord voor over in zijn eindoordeel in een geding dat is aangespannen door een vasthoudende Belgische middenvelder, Jean-Marie Bosman.

Behalve met het beginsel van het vrij verkeer van werknemers binnen de EG staat het transfersysteem op gespannen voet met het recht van vrije keuze van arbeid. Om maar te zwijgen van de contract-vrijheid. Dat de beperking daarvan in het individuele geval geboden is in belang van het grotere goed van het topvoetbal is nooit overtuigend aangetoond. Ook bij musici zijn er slechts weinig uitschieters. Toch ontzegt niemand een diva om haar buitengewone talent ten eigen voordele te exploiteren.

DE STRIJD is overigens nog niet gestreden. Nationale transfersystemen blijven mogelijk, evenals beperkingen voor spelers van buiten de EG. Het argument dat het voetbal het zich uit internationale overwegingen niet kan veroorloven deze moderne variant van de horigheid af te schaffen, is nu echter doorgeprikt. De uitspraak vormt vooral een terechtwijzing voor de collectieve arrogantie van de sportbonden die graag denken en vooral doen alsof zij boven de wet staan.