Bonden overvallen door arrest-Bosman

ROTTERDAM, 16 DEC. De uitspraak van het Europese Hof van Justitie in de zaak-Bosman heeft de internationale voetbalwereld overvallen. Het bestuur betaald voetbal van de KNVB beraadt zich de komende dagen over de gevolgen van de bepaling dat spelers voortaan vrij zijn hun club te verlaten zodra hun contract afloopt. Daarop vooruitlopend heeft de bond met directe ingang bepaald dat spelers uit een EU-lidstaat alvast gelijk worden gesteld met Nederlandse voetballers.

Voorzitter Lennart Johansson van de Europese voetbalbond UEFA weigerde in te stemmen met de uitspraak, waartegen geen beroep mogelijk is.

In een verklaring wijst de KNVB op het verschil tussen een vergoedingssom aan het einde van de contractperiode en een afkoopsom ofwel schadeloosstelling gedurende de contractperiode met het oog op van het voortijdig verbreken van een arbeidsovereenkomst. De bond benadrukt dat de uitspraak van het Hof betrekking heeft op de vergoedingssom bij een overgang na afloop van een contract. “Aangezien de contracten in Nederland reglementair dienen te eindigen op 30 juni van enig jaar, is er nog enige tijd om tot een grondige analyse te komen van de gevolgen van de uitspraak”, aldus de KNVB. De Studiecommissie Vergoedingensysteem is inmiddels met haar werkzaamheden begonnen.