Boerenacties (2)

“Het mestvraagstuk, het resultaat van hard werken en puik ondernemerschap”, (NRC Handelsblad, 7 december).

Ja, dat zal wel, maar met boeren heeft het weinig te maken. De intensieve veehouder is een gewiekste ondernemer, die een heel grote stal heeft, op een heel klein stukje grond, die zijn voer koopt in het buitenland en zijn beesten verkoopt naar het buitenland. Zo verdient hij een hoop geld en zadelt Nederland op met een grote hoop mest, maar dat is niet zijn zorg.

De bio-industrie veroorzaakt veel dierenleed, veel milieuvervuiling en ook nog eens armoede in de landen die veevoer produceren. NRC Handelsblad brengt al deze problemen al jaren onder de aandacht van de lezers.

Nu vraag ik: wees solidair met de echte boeren, steun het mestplan van minister Van Aartsen. Eindelijk iemand die het op durft te nemen tegen de veel te machtige landbouworganisaties.

    • L.N.J. de Vooijs